Zaloguj się

Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22. Poz. 271 z późn. zm.) Zamawiającemu – Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie wobec Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 1 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Koszty wysyłki ponosi Zamawiający.
 3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje, które:
  1. złożone są pisemnie przez Zamawiającego na adres siedziby Sprzedawcy,
  2. zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których podjęcia Zamawiający oczekuje od Sprzedawcy,
  3. dostarczone są Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT),
  4. są podpisane i zawierają aktualne Dane Zamawiającego.
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten ulega wydłużeniu do 21 dni. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W razie uwzględnienie przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego – Konsumenta nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu – Konsumentowi uiszczoną przez niego Cenę.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

 

Copyright © 2009 - 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.  

Sklep internetowy Shoper.pl