Wynajem wózków widłowychCeny netto
Udżwig1 godzina*1 dzień*1 tydzień*
1 miesiąc 
(przy wynajmie 
1-3 m-ce)*

1 miesiąc 
(przy wynajmie 
powyżej 3 m-ce)*

1500-2000 kg50 zł120 zł660 zł2250 zł2100 zł
2500-3000 kg60 zł140 zł760 zł2600 zł2400 zł
3500-5000 kg70 zł180 zł870 zł3000 zł2780 zł
Powyżej 5000 kg140 zł350 zł2000 zł6800 zł6300 zł

*Ceny netto dla I zmiany. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia Wózka widłowego z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał 

przy odbiorze . Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu wózka widłowego.Transport wózka na koszt najemcy


Raty bazowe:

I zmiana do 1200 mth rocznie (max 3,3 mth dziennie)

II zmiany 2400 mth rocznie (6,6 mth dziennie) dodatek do raty bazowej 50%

III zmiany 3300 mth rocznie (9,9 mth dziennie) dodatek do raty bazowej 100%